0
0

مهم ترین بخش های مبحث هشتم ویرایش 98 – برای آزمون نظارت و اجرا عمران

5589 بازدید
بخش های مهم مبحث ویرایش 1398 در ازمون نظارت و اجرا عمران

فهرست مطالب

1- مطالب ارائه شده در مبحث هشتم- ویرایش 98

مبحث هشتم ویرایش 98 با عنوان طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ارائه شده است. از جمله کلمات کلیدی در سوالات که نشان می‌دهد سوال مربوط به مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان است، می توان به سازه بنایی، سازه بنایی مسلح، سازه بنایی با کلاف و کلاف افقی و قائم اشاره کرد. این مبحث دارای 5 فصل است با عناوین زیر است

الف- فصل اول: کلیات 

 در این فصل به هدف، دامنه کاربرد، تعاریف و علائم اختصاری پرداخته شده است. این فصل اهمیت بالایی از نظر طرح سوال ندارد اما اگر با انواع مصالح بنایی و ویژگی های آنها آشنا نیستید، مرور اجمالی بخش تعاریف به شما در فهم بهتر سایر فصول مبحث هشتم مقررات ملی کمک زیادی می‌کند.

ب- فصل دوم: مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

این فصل همانطور که از عنوان آن مشخص است به نکاتی در مورد مصالح مورد استفاده در سازه های بنایی می‌پردازد. موضوعاتی مثل سنگدانه‌ها، چسباننده‌های مورد استفاده (سیمان، آهک، گچ و خاک رس)، آب مورد استفاده در سازه بنایی، انواع بلوک و آجر، سنگ، فولاد، شفته آهک و انواع ملات و دوغاب در این فصل بررسی شده است.

به عنوان مثال نکاتی که در مورد سنگ ها در این فصل ارائه شده است، به صورت خلاصه و جدول شده به شکل زیر است

 

درسنامه مبحث 8
نمونه متن مقررات ملی

نکته: ضوابط این فصل مربوط به تمام سازه های بنایی اعم از بنایی مسلح یا بنایی با کلاف است.

ج- فصل سوم: ضوابط عمومی

در فصل سوم به نکاتی از قبیل درز انقطاع، ابعاد هندسی دیوار و ستون (ضخامت، ارتفاع ، مساحت)، کنترل لاغری، نکات مربوط به اعضای سازه‌ای (نعل درگاه، بازشو، خرپشته، میلگرد بستر و پیچ مهاری مدفون، و اعضای غیر سازه‌ای ارائه شده است.

نکته: ضوابط این فصل مربوط به تمام سازه های بنایی اعم از بنایی مسلح یا بنایی با کلاف است.

د- فصل چهارم: ساختمان بنایی مسلح

تمام نکات مربوط به این نوع از سازه بنایی در این فصل ارائه شده است. دقت شود که علاوه بر ضوابط این فصل، ضوابط عمومی ارائه شده در فصل 2 و 3 نیز در سازه بنایی مسلح باید رعایت شود.

ه- فصل پنجم: سازه بنایی با کلاف

دقت شود که علاوه بر ضوابط این فصل، ضوابط عمومی ارائه شده در فصل 2 و 3 نیز در سازه بنایی با کلاف باید رعایت شود. در این فصل به الزامات معماری، سازه ای پرداخته شده است. همچنین ضوابط کلاف های قائم و افقی ارائه شده است.

 نکاتی از قبیل درز انقطاع، ابعاد هندسی دیوار و ستون (ضخامت، ارتفاع ، مساحت)، کنترل لاغری، نکات مربوط به اعضای سازه‌ای (نعل درگاه، بازشو، خرپشته، میلگرد بستر و پیچ مهاری مدفون، و اعضای غیر سازه‌ای در این فصل ارائه شده است.

نکته: ضوابط این فصل مربوط به تمام سازه های بنایی اعم از بنایی مسلح یا بنایی با کلاف است.

2- مهمترین بند های مبحث هشتم ویرایش 98

در این قسمت بندهای خیلی مهم و پر سوال ارائه شده است. توجه نمایید که این موضوع به این معنی نیست تنها همین بندها را مطالعه نمایید، بلکه به این معنی است که این بندها را با توجه ویژه تری مطالعه کنید چون احتمال سوال ازین قسمت ها بیشتر است.

1-2 بندهای مهم فصل اول- مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 98

بندهای مهم فصل اول مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 98) به شرح زیر است.

در این فصل تعاریف ارائه شده است. در صورتی که هنگام خواندن سایر فصول با عبارت یا کلمه ای مواجه شدید که با آن آشنا نبودید، می توانید در این فصل دنبال آن باشید. همچنین به تعاریف حفره و سوراخ در این فصو توجه نمایید.

2-2 بندهای مهم فصل دوم- مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 98

مهم ترین بندهای فصل دوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 98) به شرح زیر است:

 • بند 8-2-2-4 واحد مصالح بنایی ( صفحه 30 تا 35)
 • بند 8-2-2-7 دوغاب صفحه 38 و 39
 • بند 8-2-2-8 افزودنی‌های ملات و دوغاب صفحه 39
 • بند 8-2-2-9 شفته آهکی صفحه 40

3-2 بندهای مهم فصل سوم- مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 98

بندهای مهم فصل سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 98) به شرح زیر است:

 • بند 8-3-4-2-1 عرض (ضخامت) موثر صفحه 48 و 49
 • بند 8-3-4-5 کنترل نسبت لاغری صفحه 50 و 51
 • بند 8-3-4-10 میلگرد بستر صفحه 53
 • بند 8-3-4-11 بست بنایی صفحه 53
 • بند 8-3-4-12 پیچ های مهاری مدفون صفحه 53
 • بند 8-3-5-1 دیوار غیر سازه ای جداگر صفحه 54
 • بند 8-3-5-8 دودکش و هواکش صفحه 58
 • بند 8-3-5-11 عایق رطوبتی صفحه 59 و 60

4-2 بندهای مهم فصل چهارم- مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 98

مهم ترین بندهای فصل چهارم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 98) به شرح زیر است:

 • بند 8-4-4-1 الزامات میلگردها صفحه 69
 • بند 8-4-4-2 فاصله میلگردها صفحه 70
 • بند 8-4-4-5 تنگ‌های ستون مسلح صفحه 73
 • بند 8-4-4-6 پوشش میلگرد و سیم صفحه 73
 • بند 8-4-4-8 حداقل قطر خم برای میلگرد صفحه 75
 • بند 8-4-5 الزامات اجرای بنایی صفحه 76 تا77
 • بند 8-4-6-13-1 دال تیرچه بلوک صفحه 101

نکته: این فصل در آزمون های گذشته (قبل از شهریور 1401) اهمیت بالایی نداشت، اما به دلیل ارائه نکات زیاد و مهم در ویرایش 1398 در آزمون های پیش رو اهمیت بیشتری دارد.

5-2 بندهای مهم فصل فصل پنجم- مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 98

بندهای مهم فصل پنجم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 98) به شرح زیر است:

 • بند 8-5-4 الزامات معاری صفحه 105 تا 107 (شامل پلان، ارتفاع و تعداد طبقات، پیشامدگی سقف، اختلاف سطح سقف در طبقه)
 • بند 8-5-5-2-1 شالوده صفحه 108
 • بند 8-5-5-2-3 پی بتن آرمه صفحه 110
 • بند 8-5-5-3-3 دیوار زیرزمین صفحه 113 و 114
 • بند 8-5-5-4 بازشو صفحه 116
 • بند 8-5-5-6-1 کلاف بندی افقی صفحه117 و 118
 • بند 8-5-5-6-2 کلاف بندی افقی صفحه 118 و 119 و 120
 • بند 8-5-5-6-3 کلاف بازشو صفحه 121
 • بند 8-5-5-7 جان پناه صفحه 122

3- نکات طلایی در مورد مطالعه مبحث هشتم ویرایش 98

 • این مبحث از نظر اهمیت و تعداد سوال، و سختی سوال متوسط است.
 • حدود 5 سوال از این مبحث در ازمون خواهیم داشت که 3 سوال به سادگی قابل پاسخ دادن هستند و با کمی تسلط دو سوال دیگر را نیز می توان پاسخ داد.
 • در سوالاتی که کلمات سازه بنایی، سازه بنایی با کلاف، سازه بنایی مسلح، کلاف افقی، کلاف قائم، بازشو کلاف وجود دارد، سریعا به مبحث 8 مراجعه نمایید.
 • مبحث 8 ویرایش 1398 اولین بار در آزمون شهریور 1401 مورد سوال قرار گرفت و سوالات آزمون های قبلی مربوط به ویرایش 1392 است، بنابراین در صورتی که سوالات را از سایت سازمان نظام مهندسی و … تهیه می کنید، با سوالاتی مواجه خواهید شد که یا در کتاب وجود ندارد یا پاسخ بین گزینه ها نیست. این موضوع به دلیل تغییرات این مبحث است. بنابراین توصیه می‌شود حتما از کتاب تست بروز استفاده نمایید.
 • حتما همزمان با مطالعه تست بزنید تا به این مبحث مسلط شوید.

4- چند نمونه از سوالات نکته دار مبحث هشتم (ویرایش 98)

1-4 تعداد کلاف قائم در سازه بنایی

2-4 لاغری دیوار

3-4 عرض کرسی چینی

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omrano.ir/?p=7680
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد مهم ترین بخش های مبحث هشتم ویرایش 98 – برای آزمون نظارت و اجرا عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دوره صفر تا صد نظارت و اجرا (عمران و معماری)

تخفیف ویژه  30%

عمران : 8،500،000 >>>> 5،950،000 تومان

معماری : 10،500،000 >>>> 7،350،000 تومان

بدون مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی رو قبول شو !!!

مشاوره رایگان آزمون نظارت و اجرا و دریافت توضیحات مجموعه صفرتاصد آزمون

همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

سبد خرید
 • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.