0
0

منابع آزمون نظام مهندسی 1401 – مهندسی عمران

1195 بازدید
منابع آزمون 1401

به اطلاع کلیه متقاضیان مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۴۰۱ مي‌رساند، منابع آزمون به شرح زیر میباشد:

توجه: عزیزانی که قبل از اعلام منابع مجموعه صفر تاصد را تهیه کرده اند نگران تغییر ویرایش ها نباشند – ویرایش جدید منابع در اسرع وقت اماده و برای عزیزان بصورت چاپ رنگی ارسال خواهد شد.

رشته عمران (محاسبات)

مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸)

مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۸)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – (۱۳۹۹) – دانلود غلط نامه

مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) – دانلود غلط نامه

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و  اصلاحیه مربوطه

استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهي) *

مكانيك خاك- گودبرداري – پی سازی و سازه هاي نگهبان *

 * براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.

تذكر۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

تذكر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

رشته عمران (نظارت)

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶)

مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸)

مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۸)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – (۱۳۹۹) – دانلود غلط نامه

مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) – دانلود غلط نامه

مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان ها) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي ) – (۱۳۹۹)

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و  اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰

استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي) *

روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*

مکانیک خاک، گودبرداري، پی سازی ، سازه هاي نگهبان*

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

 * براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

• تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود

رشته عمران (اجرا)

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم ( نظامات اداري) (۱۳۸۴)

مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) – دانلود غلط نامه

مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان ) (۱۳۹۶)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)

مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸)

مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۸)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – (۱۳۹۹) – دانلود غلط نامه

مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) – دانلود غلط نامه

مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمان ها) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵) – دانلود غلط نامه

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه

مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹) – دانلود غلط نامه

مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) – (۱۳۹۶ )

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي ) – (۱۳۹۹)

مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – (۱۳۹۶)

 مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)

مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و  اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

مکانیک خاک، گودبرداري، پی سازی، سازه‌هاي نگهبان*

روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف*

قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

قانون كار*

ماشين آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد، بهربرداری و نگهداری ماشین آلات ساختمانی

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها *

استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها و طراحی سازه های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)

ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور

 * براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

– تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

– تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتاب هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

– تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

– تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omrano.ir/?p=6001
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد منابع آزمون نظام مهندسی 1401 – مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دوره صفر تا صد نظارت و اجرا (عمران و معماری)

تخفیف ویژه  30%

عمران : 8،500،000 >>>> 5،950،000 تومان

معماری : 10،500،000 >>>> 7،350،000 تومان

بدون مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی رو قبول شو !!!

مشاوره رایگان آزمون نظارت و اجرا و دریافت توضیحات مجموعه صفرتاصد آزمون

همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.