0
0

منابع آزمون نظام مهندسی- رشته عمران

163 بازدید
منابع آزمون نظام مهندسی - رشته عمران-

1- منابع آزمون محاسبات

الف- منابع اصلی

 1- مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- ویرایش1398

2- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)- ویرایش 1400

3- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- ویرایش 1398

4- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- 1399

5- مبحث دهم( طرح و اجرای سازه های فولادی)- 1401

6- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)- ویرایش چهارم

ب- سایر منابع

 • استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهي) *
 • مكانيك خاك گودبرداري – پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

پ- تذکرات مهم

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است.

تذكر۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

تذكر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

آزمون نظام مهندسی

 


قبولی آزمون نظارت و اجرا فقط با دو درسنامه

 برای دیدن اطلاعات بیشتر کلیک کن

2- منابع آزمون نظارت- عمران

الف- منابع اصلی

1- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

2- مبحث دوم (نظامات اداري)- ویرایش 1384

3- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)-ویرایش 1396

4- مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- ویرایش 1398

5- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)- ویرایش 1400

6- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- ویرایش  1398

7- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ویرایش  1399

8- مبحث دهم( طرح و اجرای سازه های فولادی)- ویرایش 1401

9- مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها)- ویرایش 1400

10- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- ویرایش 1392

11- مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي)- ویرایش 1399

12- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- ویرایش 1995

13- مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- ویرایش 1392

14- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- ویرایش 1390

15-  آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)- ویرایش چهارم

16- راهنمای طراحی و اجرای دیوار محوطه- ویرایش 1402

 

ب- سایر منابع

 • استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي)
 • روش‌ها و جزئيات اجرايي – ساختمان*
 • گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد

پ- تذکرات مهم

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود

3- منابع آزمون اجرا- عمران

الف- منابع اصلی

1- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

2- مبحث دوم (نظامات اداري)- ویرایش 1384

3- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق)-ویرایش ۱۳۹۵

4- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) -ویرایش ۱۳۹۶

5- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) -ویرایش ۱۳۹۶

6- مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۸

7- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ویرایش ۱۴۰۰

8- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) –ویرایش  ۱۳۹۸

9- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ویرایش ۱۳۹۹ 

10- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)-ویرایش  ۱۴۰۱

11- مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها)- ویرایش ۱۴۰۰

12- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- ویرایش ۱۳۹۲

13- مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) –ویرایش ۱۳۹۵

14- مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) –ویرایش ۱۳۹۶ 

15- مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) –ویرایش ۱۳۹۶

16- مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ویرایش ۱۴۰۱

17- مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا)-ویرایش  ۱۳۹۶

18- مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي)- ویرایش ۱۳۹۹

19- مبحث بيستم (علائم و تابلوها)-ویرایش  ۱۳۹۶

20- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- ویرایش ۱۳۹۵

21- مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- ویرایش ۱۳۹۲

22- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و پیوست ششم آن

23- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰

24- راهنمای طراحی و اجرای دیوار محوطه- ویرایش 1402

ب- سایر منابع

 • روش‌ها و جزئيات اجرايي ساختمان*
 • گودبرداري و پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*
 • قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*
 • ماشين‌آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 • استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی) *

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

پ- تذکرات مهم

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود

این منابع مربوط به آزمون اسفند 402 می باشد. بعد از اعلام منابع برای آزمون های 403، منابع جدید اعلام خواهد شد.

دوست داری کارنامه های قبولی مجموعه عمرانو رو ببینی، کافیه اینجا کلیک کنی

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omrano.ir/?p=11076
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد منابع آزمون نظام مهندسی- رشته عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دوره صفر تا صد نظارت و اجرا (عمران و معماری)

تخفیف ویژه  30% از 24 فروردین

بدون مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی رو قبول شو !!!

مشاوره رایگان آزمون نظارت و اجرا و دریافت توضیحات مجموعه صفرتاصد آزمون

همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

سبد خرید
 • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.