0
0

خلاصه موضوعات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

4701 بازدید
مبحث22 مقررات ملی ساختمان

.

درباره مبحث بیست و دوم چی میدونی؟

بعضی از افراد فکر می کنن بعد از اتمام ساختمان و گرفتن پایان کار فقط باید از ساختمان استفاده کرد  دیگر مسئولیتی نیست. اما ساختمان هنگام بهره برداری نیاز به کنترل هایی دارد تا دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود ازنظر ایمنی و بهداشت نشوند.

از این رو برای نگهداری از ساختمان و اجزای آن نیاز به تدوین و ترویج ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آن، اشخاص ذیصلاحی که در این مبحث تعیین شده‌اند، بتوانند عملکرد صحیح ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل نموده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر یا تقویت اجزای آسیب دیده نمایند. این مجموعه ویرایش اول مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان “مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها” است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط ومقرراتی است که با رعایت آن‌ها شرایط ایمنی، قابلیت بهره‌برداری مناسب، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و پایانی ساختمان‌های موضوع این مبحث فراهم می‌شود.

دریافت کتاب صوتی مبحث 22ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

خلاصه مطالب ارائه شده در مبحث 22 ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

خلاصه مطالب ارائه شده در این مبحث (مبحث 22 ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) بدین شرح است.

فصل اول: کلیات

کلیت مطالب ارائه شده در فصل اول مبحث 22 بدین شرح است.

 • هدف این مبحث که تعیین حداقل ضوابطی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از ساختمان جهت تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنین باید رعایت شود.
 • شرح افراد مرتبط با فرآیند نگهداری ساختمان مانند مالک، بازرس، مسئول نگهداری و اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث
 • نکات انتخاب بازرس ساختمان

فصل دوم: نظامات اداری

کلیت مطالب ارائه شده در فصل دوم مبحث 22 بدین شرح است.

 • شرح مراحل فعالیت های مربوط به نگهداری ساختمان
 • وظایف مسئول نگهداری ساختمان از نظر فنی و حقوقی
 • نکات مربوط به سکونت در ساختمان های غیر ایمن

فصل سوم: معماری و سازه

کلیت مطالب ارائه شده در فصل سوم مبحث 22 بدین شرح است.

 • نکات مربوط به نگهداری و بازرسی اجزای سازه ای ساختمان های فولادی و بتنی
 • نکات مربوط به نگهداری و بازرسی اجزای خارجی ساختمان مانند راه های ورودی و دسترسی ها، ایوان، ابزارهای تزئینی، نرده ها و حفاظ ها، دودکش ها و …
 • ضوابط مربوط به حصار کشی استخرها
 • نکات مربوط به نگهداری و بازرسی قسمت های داخلی ساختمان مانند نرده ها و حفاظ ها، مکان زباله ها
 • دوره تناوب بازرسی قطعات سازه ای و معماری که هر دوسال یکبار می باشد.

دریافت کتاب صوتی مبحث 22ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

فصل چهارم: نور، تهویه و شرایط سکونت

کلیت مطالب ارائه شده در فصل چهارم مبحث 22 بدین شرح است.

 • مسئولیت شرایط نور و تهویه ساختمان در بخش های مختلف ساختمان بر عهده مالک یا مسئول نگهداری ساختمان است.
 • استفاده از تجهیزات تولید نور مصنوعی و تهویه به جای نور و تهویه طبیعی مجاز است.
 • نکات و ضوابط مربوط به شرایط نور بخش های مختلف سازه که مقدار نور حداقل در بخش های مختلف ساختمان 11 لوکس است.
 • نکات و ضوابط مربوط به تهویه بخش های مختلف ساختمان

فصل پنجم: تأسیسات مکانیکی

کلیت مطالب ارائه شده در فصل پنجم مبحث 22 بدین شرح است.

 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و دوره بازرسی تاسیسات هوارسانی، تعویض و تخلیه هوا
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی تجهیزات موتورخانه که بر اساس استاندارد ملی شماره 16000 است.
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه مانند بخاری های خانگی، آب گرم کن، بخاری برقی، کولر گازی و کوره های هوای گرم
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی دودکش ها که دوره بازرسی آن حداقل سالی یک بار است.
 • نکات و ضوابط مربوط به بازرسی تاسیسات ذخیره سازی و انتقال سوخت مایع که حداقل سالی یک بار باید انجام شود.
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی سیستم لوله کشی و تاسیسات تبرید که حداقل سالی یک بار است.
 • جدول دوره تناوب بازرسی بخش های مختلف ساختمان

دریافت کتاب صوتی مبحث 22ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

فصل ششم: تاسیسات بهداشتی

کلیت مطالب ارائه شده در فصل ششم مبحث 22 بدین شرح است.

 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی تاسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان شامل مخازن، لوله کشی ها، شیر آلات
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی شبکه فاضلاب بهداشتی که حداقل سالی دو بار است.
 • بازرسی لوله کشی آب باران که سالانه دوبار باید انجام شود.
 • جدول دوره تناوب بازرسی بخش های مختلف تاسیسات بهداشتی

فصل هفتم: تاسیسات برقی

کلیت مطالب ارائه شده در فصل هفتم مبحث 22 بدین شرح است.

 • شرح مراحل مختلف بازرسی تاسیسات برقی که شامل مراحل الف) بازدید عینی، ب) انجام آزمون ها و ج) تهیه گزارش است.

فصل هشتم: تاسیسات گازرسانی ساختمان ها

کلیت مطالب ارائه شده در فصل هشتم مبحث 22 بدین شرح است.

 • بازرسی و کنترل شرایط شبکه لوله کشی گاز و تجهیزات نصب شده در ساختمان، به دو صورت انجام می شود.

الف ) توسط مسئول نگهداری ساختمان به صورت ادواری و ثبت گزارش کتبی از بازرسی

ب) توسط بازرس هر دو سال یک بار و ثبت گززارش کتبی به مراجع ذی صلاح

 • ضوابط مربوط به تعمیر وتغییرات شبکه لوله کشی گاز
 • اقدامات مربوط به شبکه لوله کشی گاز در صورت انجام عملیات های مختلف در ساختمان

دریافت کتاب صوتی مبحث 22ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

فصل نهم: حفاظت در برابر حریق

کلیت مطالب ارائه شده در فصل نهم مبحث 22 بدین شرح است.

 • نکات مربوط به نگهداری و بازرسی تاسیات و تجهیزات حفاظت در برابر حریق که توسط مسئول نگهداری ساختمان هر سه ماه یک بار و سالی یکبار توسط بازرس انجام می شود.

فصل دهم: آسانسورها و پلکان برقی

کلیت مطالب ارائه شده در فصل دهم مبحث 22 بدین شرح است.

 • ارائه ضوابط مربوط به بازرسي و نگهداري توسط مسئول نگهداري ساختمان، بازرس و همچنین تغییرات سیستم و تجهیزات کنترلی خاص

فهرست مطالب مبحث 22 ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

22-1 کلیات

22-1-1 هدف
22-1-2 حدود و دامنه کاربرد
22-1-3 تعاریف
22-1-4 انتخاب بازرس

22-2 نظامات اداری

22-2-1 کلیات
22-2-2 اجرای مقررات
22-2-3 نگهداری
22-2-4 ضوابط موجود
22-2-5 کیفیت اجرا
22-2-6 وظایف مسئول نگهداری ساختمان
22-2-7 هماهنگیهای بازرسی
22-2-8 استعلام
22-2-9 مصالح، روشها و تجهیزات جایگزین
22-2-10 آزمایشهای لازم
22-2-11 استفاده از مصالح و تجهیزات کار کرده
22-2-12 تخلف
22-2-13 ساختمانها و تجهیزات غیرایمن
22-2-14 تغییر کاربری

22-3 معماری و سازه

22-3-1 کلیات
22-3-2 مسئولیت
22-3-3 اجزای سازهای
22-3-4 قسمتهای خارجی ملک
22-3-5 حصارکشی
22-3-6 قسمتهای داخلی ملک
22-3-7 حفاظت در برابر خوردگی
22-3-8 دوره تناوب بازرسی

22-4 نور، تهویه و شرایط سکونت

22-4-1 کلیات
22-4-2 مسئولیت
22-4-3 تجهیزات
22-4-4 نور
22-4-5 تهویه
22-4-6 الزامات سکونت

دریافت کتاب صوتی مبحث 22ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

22-5 تأسیسات مکانیکی

22-5-1 کلیات
22-5-2 تأسیسات هوارسانی، تعویض و تخلیه هوا
22-5-3 موتورخانه و معاینه فنی آن
22-5-4 دستگاههای گرم کننده و خنک کننده ویژه
22-5-5 دودکشها
22-5-6 ذخیرهسازی و لوله کشی سوخت مایع
22-5-7 لوله کشی
22-5-8 تأسیسات تبرید
22-5-9 سایر تأسیسات و تجهیزات
22-5-10 دوره تناوب بازرسی

22-6 تأسیسات بهداشتی

22-6-1 کلیات
22-6-2 تأسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان
22-6-3 شبکه فاضلاب بهداشتی
22-6-4 لوازم بهداشتی
22-6-5 لوله کشی آب باران
22-6-6 بست‌ها و تکیه‌گاهها
22-6-7 دوره تناوب بازرسی

22-7 تأسیسات برقی

22-7-1 کلیات
22-7-2 علل کاهش ایمنی
22-7-3 مدارک زمان اجرا
22-7-4 مطابقت با استانداردها
22-7-5 ضوابط نصب
22-7-6 عملیات بازرسی
22-7-7 بازدید عینی از تأسیسات برقی
22-7-8 انجام آزمونها
22-7-9 گزارش بازرسی
22-7-10 نشانه‌گذاری و نصب اعلامیه‌های هشداردهنده
22-7-11 دوره تناوب بازرسی
22-7-12 تجهیزات الکتریکی با کاربرد عمومی

22-8 تأسیسات گازرسانی ساختمانها

22-8-1 کلیات
22-8-2 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-8-3 بازرسی توسط بازرس
22-8-4 دوره تناوب بازرسی
22-8-5 تعمیرات و تغییرات شبکه لوله کشی گاز
22-8-6 ایمنی دوره بهره برداری
22-8-7 تخریب و نوسازی ساختمان
22-8-8 صدمات وارده به شبکه لوله کشی گاز ساختمان
22-8-9 بازسازی اجزای تخریب یا تضعیف شده ساختمان
22-8-10 نشت گاز
22-8-11 قطع جریان گاز

22-9 حفاظت در برابر حریق

22-9-1 کلیات
22-9-2 الزامات عمومی
22-9-3 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-9-4 دوره تناوب بازرسی

22-10آسانسورها و پلکان برقی

22-10-1 کلیات
22-10-2 الزامات عمومی
22-10-3 بازرسی و نگهداری توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-10-4 بازرسی توسط بازرس
22-10-5 تغییرات سیستم و تجهیزات

دریافت کتاب صوتی مبحث 22ام مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omrano.ir/?p=1114
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

2 نظر در مورد خلاصه موضوعات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. فایل های صوتیو خرید کردم ولی نمیدونم چ جور دانلود میشن

  22

  1. وارد حساب کاربریتون بشین و از بخش دانلودها یا بخش سفارش ها – گزینه نمایش- فایلها رو دانلود کنید.
   در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی گروه از طریق شماره های زیر تماس بگیرید.
   021-88305586
   09932704763

   18

دوره صفر تا صد نظارت و اجرا (عمران و معماری)

تخفیف ویژه  30%

عمران : 8،500،000 >>>> 5،950،000 تومان

معماری : 10،500،000 >>>> 7،350،000 تومان

بدون مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی رو قبول شو !!!

مشاوره رایگان آزمون نظارت و اجرا و دریافت توضیحات مجموعه صفرتاصد آزمون

همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

سبد خرید
 • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.