0
0

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

222 بازدید
دانلود مبحث 19

۱- کلیاتی از مقررات ملی ساختمان

تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال 1366 با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته است.  هدف از تدوین مقررات ملی ساختمان، تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب و آسایش بهره برداران ساختمان‌ها و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی است.

مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب 23 جلد که هر جلد مربوط به یک مبحث خاص می‌باشد، منتشر شده است.

 

۲- آخرین ویرایش مبحث ۱۹

آخرین ویرایش (ویرایش چهارم) مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی می‌باشد، که در سال 1399 منتشر شده است. ویرایش قبلی این مبحث مربوط به سال ۸۹ است.

۳- اهمیت مبحث ۱۹

انرژی یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات محسوب می‌گردد، و با توجه به سهم عمده بخش ساختمان، تحولات چشم گیری در دهه های اخیر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در جهت بهبود وضعیت مصرف انرژی، صورت گرفته است.

راحت ترین روش قبولی در ازمون نظام مهندسی >>>>>> مجموعه هایلایت شده  عمرانو کلیک کن

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان-
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان- 1
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان- 1

سه عکس فوق مربوط به صفحات 75، 80 و 85 است که در مجموعه صفر تا صد عمرانو در یک جدول جمع بندی شده است.

۴- تغییرات ویرایش چهارم مبحث ۱۹

ویرایش حاضر مبحث ۱۹ که چهارمین ویرایش مبحث محسوب میگردد، دارای تغییرات مهمی نسبت به ویرایش قبلی است، که اهم آنها عبارتند از:

1-4 رده های انرژی

برای رعایت ضوابط آیین نامه ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف، در ویرایش جدید 3 رده انرژی، به شرح زیر، تعریف شده است:

– « ساختمان های مطابق مبحث 19 (EC) » پایین ترین رده انرژی تلقی می شود و دستیابی به این رده اجباری است.

ساختمان کم انرژی (+EC) » و « ساختمان بسیار کرم انرژی(++EC)» رده های انرژی بالاتر هستند. تا زمانی که الزامی برای دستیابی به این رده ها در دیگر قوانین و آیین نامه ها مطرح نشده باشد، دستیابی به این رده ها اختیاری است.

2-4 روش های طراحی پوسته خارجی ساختمان

در ویرایش های پیشین دو روش طراحی پوسته خارجی ساختمان مطرح شده بود. در ویرایش جدید ، علاوه بر دو روش « تجویزی » و « موازنه ای (کارکردی) » دو روش دیگر تحت عناوین « نیاز انرژی » و « کارایی انرژی» نیز مطرح شده اند که روش تجویزی ساده ترین روش و روش کارایی انرژی تخصصی ترین روش طراحی هستند.

 

۴-۳ تغییرات فصل بندی مبحث ۱۹

فصل بندی مبحث بازبینی شده است. ضمن اینکه یک فصل به تعاریف اختصاص یافته است، فصل بندی بخش های مربوط به روش های طراحی نیز تغییر کرده است. و فصول ۵ تا 8، هر یک به یکی از روش های مطرح شده اختصاص یافته اند.  زیر فصل هایی تحت عنوان «پوسته خارجی» ، «تاسیسات مکانیکی» و «تاسیسات برقی» ، برای هر یک از فصول مربوط به روش های طراحی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، فصلی نیز تحت عنوان «ضوابط اجباری» در نظر گرفته شده است که حاوی ضوابطی است که در تمامی ساختمان ها باید رعایت شوند

۴-۴ عوامل موثر بر طراحی

– در ویرایش قبلی، در طراحی تنها ضریب انتقال حرارت شیشه و یا پنجره در نظر گرفته می شد. در ویرایش جدید، علاوه بر ضریب انتقال حرارت، جهت گیری پنجره، ضریب بهره گرمایی خورشیدی و همچنین نسبت ضریب عبور نور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی نیز در طراحی تعیین کننده هستند.

– از طرف دیگر، مشخصات در نظر گرفته شده برای ساختمان مرجع، برای مناطق سردسیر (نیاز گرمایی غالب) و گرمسیر (نیاز سرمایی غالب)، و برای جهت های مختلف، متفاوت است، تا جدار نور گذر در نظر گرفته شده برای ساختمان مرجع بیشترین انطباق را با منطقه اقلیمی مورد نظر داشته باشد.

5-4 تأسیسات مکانیکی و برقی

-در بخش های مربوط به تأسیسات مکانیکی، علاوه بر موارد مطرح شده در ویرایش قبلی، موضوعات کلیدی دیگری نیز، از جمله حداقل بازدهی تجهیزات، کنترل و پایش، بازیافت و ذخیره سازی انرژی مدنظر قرار گرفته است.

-در بخش های مربوط به تأسیسات برقی، علاوه بر توجه به روشنایی مصنوعی، سیستم های کنترل و موتورها، به موارد مهم دیگر نیز، از جمله کاربرد سیستم های تولید هم زمان، ترانسررفورماتورها، مولدهای نیروی برق اضطراری، بانک های خازن، سیستم های اندازه گیری، آسانسورها و پلکان های برقی نیز پرداخته شده است.

6-4 سیستم های بر پایه انرژی های تجدیدپذیر

در روش های مختلف طراحی، ضوابط جدیدی برای بهره گیری از سیستم های بر پایه انرژی های تجدیدپذیر، در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، امکان جایگزینی استفاده از سیستم های بر پایه انرژی های تجدیدپذیر با ارتقاء مشخصات حرارتی بام نیز پیش بینی شده است، که حق انتخاب مضاعفی را در اختیار طراح قرار می‌دهد.

7-4 بهره گیری از روشنایی طبیعی

اهمیت ویژه ای به موضوع بهره گیری از روشنایی طبیعی معطوف شده است، تا علاوه بر ارتقاء شرایط محیط داخل، مصرف روشنایی مصنوعی نیز تا حد ممکن کاهش یابد.

8-4 تغییرات پیوست ها

-به جای مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف و علائم، پیوست 1، تحت عنوان فهرست واژگان، در نظر گرفته شده است، که حاوی واژه های معادل به زبان انگلیسی است.

-با توجه به تغییر الگوی طراحی شیشه ها و پنجره ها، پیوست «روش محاسبه شاخص خورشیدی» حذف گردیده است.

-پیوست جدیدی (پیوست ۵) تحت عنوان «برنامه زمانی بهره برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات» برای ایجاد هماهنگی های لازم برای طراحی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی اضافه شده است.

۵- فصل بندی مبحث ۱۹

این مبحث در قالب 8 فصل و 13 پیوست ارائه شده است

1-5 فصل 1 :دامنه کاربرد مبحث ۱۹

از ضوابط این مبحث طبق بند ۱۹-۱-۱ در ساختمان های زیر می توان استفاده نمود.

  • ساختمان هایی که با مصرف انرژی گرم یا سرد می شوند
  • سیستم ها و تجهیزانی که در تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های مورد فوق استفاده می شوند.

همچنین شرح کامل ساختمان مطابق با مبحث ۱۹، ساختمان کم انرژی و ساختمان بسیار کم انرژی و ساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر ارائه شده است.

2-5 فصل 2 :تعاریف و گونه بندی ساختمان ها

ازجمله تعاریف مهم ارائه شده در فصل دوم، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)تعاریف مربوط به انواع بام (تخت یا شیب دار)، انواع حسگر (حسگر  حرکت و حسگر حضور، حسگر فروسرخ غیر فعال، حسگر فرکانس بالا، حسگر میکروفونی و حسگر نوری)، روز- درجه گرمایی، روز درجه سرمایی،انواع تعاریف مربوط به عایق کاری، محدوده آسایش حرارتی بیان شده است.

محدوده آسایش (حرارتی): شرایط رطوبتی و حرارتی که 80 درصد ساکنین یا استفاده کنندگان در ان، از نظر حرارتی اسایش دارند.

3-5 فصل 3 :مقررات کلی طراحی و اجرا

در بند 19-3-2-1-1 محدودیت های استفاده از روش تجویزی و موازنه ای ارائه شده است . در خصوص روش نیاز انرژی و کارایی انرژی محدودیتی برای بهره گیری از ضوابط مبحث  19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) وجود ندارد.

4-5 فصل 4 :مقررات ضوابط اجباری

 فصل 4 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)، شامل چند سری الزامات کلی برای پوسته خارجی ساختمان ، تاسیسات برقی و مکانیکی، همچنین سیستم های برپایه انرژی های تجدید پذیر می باشد.

4-5 فصل 5تا 8: روش های طراحی

 فصل 5 تا فصل 8 که روش های مربوط به طراحی است.  فصل 5 روش تجویزی، فصل 6 روش موازنه ای ، فصل 7 روش نیاز انرژی ساختمان و فصل 8 روش کارایی انرژی ساختمان می باشد.

5-5 پیوست ها

پیوست ها شامل عناوین زیر می باشد:

پیوست 1 فهرست واژگان فارسی- انگلیسی

پیوست 2 روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

پیوست 3 گونه بندی درجه انرژی (گرمایی-سرمایی) سالانه شهر ها

پیوست 4 گونه بندی کاربری و گروه ساختمان ها

پیوست 5 برنامه زمانی بهره برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات

پیوست 6 روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح

پیوست 7 ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

پیوست 8 مقاومت حرارتی لایه ای هوا و قطعات ساختمانی

پیوست 9 ضرایب انتقال حرارت وجداره های نورگذر و بازشو ها

پیوست 10 سایبان ها

پیوست 11 روش های محاسبه پل های حرارتی

پیوست 12 اطلاعات تکمیلی در خصوص تاسیسات الکتریکی

پیوست 13 استاندارد ها و آیین نامه های مرجع

6- بودجه بندی در آزمون نظام مهندسی

همان طور که در جداول زیر مشاهده می کنید  این منبع می تواند  از منابع با اهمیت در آزمون نظارت و اجرای معماری به شمار آید .

در آزمون نظارت و اجرا عمران، مبحث  19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) بسیار کم اهمیت است و بهتر است تمرکز را روی مباحث پرسوال تر بگذارید.

بودجه بندی سوالات مبحث 19- آزمون نظارت معماری
بودجه بندی سوالات مبحث 19- آزمون اجرا معماری

ما بهت کمک میکنیم تا راحت تر و سریع تر آزمون رو قبول بشی، برای مشاوره باهامون تماس بگیر

09932074763

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omrano.ir/?p=11163
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دوره صفر تا صد نظارت و اجرا (عمران و معماری)

تخفیف ویژه  30%

عمران : 8،500،000 >>>> 5،950،000 تومان

معماری : 10،500،000 >>>> 7،350،000 تومان

بدون مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی رو قبول شو !!!

مشاوره رایگان آزمون نظارت و اجرا و دریافت توضیحات مجموعه صفرتاصد آزمون

همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.