0
0

منابع آزمون نظام مهندسی- رشته معماری

203 بازدید
منابع ازمون نظام مهندسی- رشته معماری- نظارت و اجرا

1- منابع آزمون نظارت- معماری

الف- منابع اصلی

1- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

2- مبحث دوم (نظامات اداري)- ویرایش 1384

3- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق)-ویرایش ۱۳۹۵

4- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) -ویرایش ۱۳۹۶

5- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) -ویرایش ۱۳۹۶

6- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ویرایش ۱۴۰۰

7- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) –ویرایش  ۱۳۹۸

8- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ویرایش ۱۳۹۹ 

9- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)-ویرایش  ۱۴۰۱

10- مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها)- ویرایش ۱۴۰۰

11- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- ویرایش ۱۳۹۲

12- مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) –ویرایش ۱۳۹۵

13- مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) –ویرایش ۱۳۹۶ 

14- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)- ویرایش 1392

15- مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) –ویرایش ۱۳۹۶

16- مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ویرایش ۱۴۰۱

17- مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا)-ویرایش  ۱۳۹۶

18- مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي)- ویرایش ۱۳۹۹

19- مبحث بيستم (علائم و تابلوها)-ویرایش  ۱۳۹۶

20- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- ویرایش ۱۳۹۵

21- مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- ویرایش ۱۳۹۲

22-پیوست ششم آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم – (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)

23- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰

24- راهنمای طراحی و اجرای دیوار محوطه- ویرایش 1402

25- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت- ویرایش سوم- ویرایش 1399

ب- سایر منابع

  • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
  • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها *
  • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد

پ- تذکرات مهم

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

مجموعه هایلایت شده ویژه نظارت و اجرا معماری
آزمون نظام مهندسی

2- منابع آزمون اجرا- معماری

الف- منابع اصلی

1- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

2- مبحث دوم (نظامات اداري)- ویرایش 1384

3- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق)-ویرایش ۱۳۹۵

4- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) -ویرایش ۱۳۹۶

5- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) -ویرایش ۱۳۹۶

6- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ویرایش ۱۴۰۰

7- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) –ویرایش  ۱۳۹۸

8- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ویرایش ۱۳۹۹ 

9- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)-ویرایش  ۱۴۰۱

10- مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها)- ویرایش ۱۴۰۰

11- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- ویرایش ۱۳۹۲

12- مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) –ویرایش ۱۳۹۵

13- مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) –ویرایش ۱۳۹۶ 

14- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)- ویرایش 1392

15- مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) –ویرایش ۱۳۹۶

16- مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ویرایش ۱۴۰۱

17- مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا)-ویرایش  ۱۳۹۶

18- مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي)- ویرایش ۱۳۹۹

19- مبحث بيستم (علائم و تابلوها)-ویرایش  ۱۳۹۶

20- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- ویرایش ۱۳۹۵

21- مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- ویرایش ۱۳۹۲

22-پیوست ششم آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم – (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)

23- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰

24- راهنمای طراحی و اجرای دیوار محوطه- ویرایش 1402

25- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت- ویرایش سوم- ویرایش 1399

ب- سایر منابع

  • گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
  • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
  • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان*
  • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
  • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
  • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد

پ- تذکرات مهم

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

این منابع مربوط به آزمون اسفند 402 می باشد. بعد از اعلام منابع برای آزمون های 403، منابع جدید اعلام خواهد شد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://omrano.ir/?p=11039
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد منابع آزمون نظام مهندسی- رشته معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دوره صفر تا صد نظارت و اجرا (عمران و معماری)

تخفیف ویژه  30%

عمران : 8،500،000 >>>> 5،950،000 تومان

معماری : 10،500،000 >>>> 7،350،000 تومان

بدون مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی رو قبول شو !!!

مشاوره رایگان آزمون نظارت و اجرا و دریافت توضیحات مجموعه صفرتاصد آزمون

همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.